Տեղեկատվական արշավներ

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության տեղեկատվական քաղաքականությունը ներառում է․

  1. Իրազեկման միջոցառումներ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում դպրոցականների ու ուսանողների համար
  2. Մարզային ու համայնքային մակարդակում թափոնների կառավարման վերապատրաստման ծրագրեր
  3. Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրվա, Ջրերի համաշխարհային օրվա, Կենսաբազմազանության միջազգային օրվան նվիրված միջացառումներ
  4. Շրջակա միջավայրի կառավարմանն ուղղված վերապատրաստման ծրագրեր՝ միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ
  5. ՀՀ ՇՄՆ և ԲՈՒՀ-երի միջև համագործակցության ծրագրեր
  6. Պոլիէթիլենի օգտագործման արգելմանն ուղղված հանրային լսումներ ու քննարկումներ

 

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության տեղեկատվական քաղաքականության և արշավների 2018-2019թթ․ հաշվետվությունը կարող եք ներբեռնել ստորև