Ջրավազանային կառավարման պլաններ

2022թ․ սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել են ՀՀ 6 ջրավազանային տարածքներից 5-ի՝ Ախուրյանի, Արարատյան, Հարավային, Սևանի և Հրազդանի ջրավազանային կառավարման պլանները։ Ջրավազանային կառավարման պլանները կարող եք ներբեռնել ստորև․

Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլան 2017-2022թթ. համար

Արարատյան ջրավազանային կառավարման պլան 2016-2021թթ. համար

Հարավային ջրավազանային կառավարման պլան 2016-2021թթ. համար

Սևանի ջրավազանային կառավարման պլան 2022-2027թթ. համար

Հրազդանի ջրավազանային կառավարման պլան 2022-2027թթ. համար