Շրջակա միջավայրի նախարարական զեկույցներ

Նախարարական զեկույցներում ներկայացվում են տվյալ ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքները, օրենսդրական փոփոխությունները, շրջակա միջավայրի վիճակի փոփոխությունները, պահպանության ուղղված միջոցառումները, նշվում են ձեռքբերումներն ու բացահայտվում հեռանկարին միտված հնարավորությունները: