Ջրային ոլորտի օրենսդրություն

Սույն բաժնում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության ջրային ոլորտին վերաբերվող օրենքները, կառավարության որոշումները, ինչպես նաև հիմնական օրենսդրական ակտերի ցանկը։
Ներկայում շրջանառության մեջ գտնվող օրենսսդրական ակտերի նախագծերի հետ կարելի է ծանոթանալ https://www.e-draft.am կայքում։