ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության տեղեկատվական քաղաքականությունը ներառում է․