river_basin_management_areas

Հրազդանի ջրավազանային կառավարման պլան 2022-2027թթ. համար

Սևանի ջրավազանային կառավարման պլան 2022-2027թթ. համար

Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլան 2017-2022թթ. համար

Հարավային ջրավազանային կառավարման պլան 2016-2021թթ. համար

Արարատյան ջրավազանային կառավարման պլան 2016-2021թթ. համար