Սևանա լճի և Սևանա լճի ավազանի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, տվյալների պահպանման, որոշումների կայացման և հետազոտության մեջ ներգրավված շահագրգիռ կազմակերպություններն ու գործընկերները

Պետական հաստատություններ

Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչությունը հավաքագրում է ջրօգտագործման թույլտվությունների հայտերը և տրամադրված ՋԹ-ների տվյալները, հաստատում է ջրային ռեսուրսների սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի, ջրառի չափաքանակի, էկոլոգիական նվազագույն ելքերի սահմանումը և կեղտաջրերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի որակական ու քանակական չափանիշները, ինչպես նաև վարում է ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրը

Կոնտակտային տվյալներ`

 • ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
 • Վարչության պետ
 • Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3
 • Հեռ` (+374 11) 818-546
 • Էլ-փոստ` gayane.hovsepyan@env.am

Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչությունը վարում է թափոնների կառավարման պետական կադաստրը ու ռեեստրները, հավագրում է Սևանա լճի ավազանում օզոնային շերտը քայքայող նյութերի, թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների թույլտվությունների, լիցենզիաների, չափաքանակների վերաբերյալ տվյալներ

Կոնտակտային տվյալներ`

 • ՄԵԽԱԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
 • Վարչության պետ
 • Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3
 • Հեռ` (+374 11) 818-531
 • Էլ-փոստ` mekhak.ghazaryan@env.am

Կենսառեսուրսների կառավարման վարչությունը վարում է վայրի կենդանական և բուսական աշխարհի, որսորդական տնտեսությունների կադաստրը, հավաքագրում է Սևանա լճի ավազանում կենդանական և բուսական աշխարհի օգտագործման ոլորտում լիցենզիաների, թույլտվությունների, պայմանագրերի և չափաքանակների տվյալները

Կոնտակտային տվյալներ`

 • ՍԵՎԱԿ ԲԱԼՈՅԱՆ
 • Վարչության պետ
 • Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3
 • Հեռ` (+374 11) 818-530
 • Էլ-փոստ` sevak.baloyan@env.am

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչությունը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության բույսերի և կենդանիների Կարմիր գրքի վարումը, հավաքագրում է Սևանա լճի ավազանում բուսական և կենդանական աշխարհի անհետացող և վտանգված տեսակների վերաբերյալ տվյալներ

Կոնտակտային տվյալներ`

 • ՈՍԿԵՀԱՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
 • Վարչության պետ
 • Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3
 • Հեռ` (+374 11) 818-514
 • Էլ-փոստ` voskehat.grigoryan@env.am

«Սևան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ը, հավաքագրում է Սևանա լճի և լիճ թափվող հիմնական գետերի մանրէաբանական և հիդրոքիմիական մոնիթորինգի տվյալներ (ըստ անհրաժեշտության, ոչ կանոնավոր կերպով)

Կոնտակտային տվյալներ`

 • ԿԱՐԵՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
 • ՊՈԱԿ-ի տնօրենի ժ/պ
 • Հասցե` ք. Սևան, Կարմիր Բանակի 56
 • Հեռ` (0261) 2-40-44
 • Էլ-փոստ` sevansnco@env.am
 • Կայք` http://www.sevan-park.am

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը հավաքագրում է Սևանա լճում և Սևանա լճի ավազանում հիդրոօդերևութաբանական տարրերի մոնիթորինգի տվյալերը,մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի քանակական և որակական մոնիթորինգի տվյալները, կլիայի, կլիմայի փոփոխության և Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա ազդեցության տվյալները

Կոնտակտային տվյալներ`

Հավաքագրում է Սևանա լճի ավազանում ջրային ենթակառուցվածքների, և ջրօգտագործողների միությունների վերաբերյալ տվյալներ

Կոնտակտային տվյալներ`

 • ՎԱՀԱԳՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
 • Կոմիտեի նախագահ
 • Հասցե` ք. Երևան, Վարդանանց փող. 13ա
 • Հեռ` (+374 10) 547-283
 • Կայք` https://www.scws.am

Հավաքագրում է փաստացի Սևանա լճում և Սևանա լճի ավազանում ջրառի և կեղտաջրերի արտահոսքի վերաբերյալ, փաստացի մթնոլորտային արտանետումների և փաստացի թափոնների հեռացման վերաբերյալ տվյալներ

Կոնտակտային տվյալներ`

 • ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
 • Տեսչական մարմնի ղեկավար
 • Հասցե` ք. Երևան, Կորյունի փող. 15
 • Հեռ` (+374 15) 484-848
 • Էլ-փոստ` hmc@env.am
 • Կայք` https://www.ecoinspect.am

Հավաքագրում է Սևանա լճի ավազանի համայնքների, քաղաքների, գյուղերի ժողովրդագրական տվյալներ

Կոնտակտային տվյալներ`

 • ՍՏԵՓԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
 • Կոմիտեի նախագահ
 • Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3
 • Հեռ` (+374 11) 524-213
 • Կայք` https://www.armstat.am

Ակադեմիական հաստատություններ

Սևանա լճից արդյունաբերական ձկնորսության նպատակով ձկնատեսակների հասանելի չափաքանակի վերաբերյալ տվյալներ

Կոնտակտային տվյալներ`

 • կ.գ.թ. Աղայան Սարգիս
 • Տնօրեն
 • Հասցե` ք. Երևան, Պ. Սևակի 7
 • Հեռ` (+374 10) 285-961, (+374 10) 207-592
 • Էլ-փոստ` zoohec@sci.am
 • Կայք` http://www.sczhe.sci.am/

Սևանա լճից տարբեր գիտահետազոտական նախագծերի ընթացքում in-situ կամ հեռահար զոնդավորման վերլուծության միջոցով հավաքագրված մոնիթորինգի տվյալներ

Կոնտակտային տվյալներ`

Սևանա լճի և Սևանա լճի ավազանի երկրաբանական ու երկրամորֆոլագիական տվյալներ

Կոնտակտային տվյալներ`

Տարբեր գիտահետազոտական նախագծերի շրջանակներում հավաքագրում է Սևանա լճի ավազանի վերաբերյալ տվյալները

Կոնտակտային տվյալներ`

 • Ալեն Ամիրխանյան
 • Տնօրեն
 • Հասցե` ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պող. 40
 • Հեռ` (+374 60) 612-520; (+374 10) 324-040
 • Էլ-փոստ` ace@aua.am
 • Կայք` https://ace.aua.am