Տվյալների ներմուծման գործիքներ

Տվյալների ներմուծման գործիքներ Սևանա լճի և Սևանա լճի ավազանի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, տվյալների պահպանման, որոշումների կայացման և հետազոտության մեջ ներգրավված շահագրգիռ կազմակերպությունների և գործընկերների համար

Տվյալների վերլուծության վահանակ

Ապահովում է Սևանա լճի և Սևանա լճի ավազանի վերաբերյալ առկա տվյալների ու ցուցանիշների արագ, մատչելի և ամփոփ ներկայացում և ծառայում է որպես հիմնական տեղեկատվության ու չափումների մոնիթորինգի և վերլուծության գործիք

Տարածական տվյալների փոխանակման հարթակ

Թվային ենթակառուցվածք է, որը նախատեսված է հեշտացնելու Սևանա լճի ավազանում երկրատարածական տվյալների փոխանակումը, պահպանումը, կառավարումը և տարածումը: Այն ծառայում է որպես կենտրոնացված հանգույց, որտեղ տարբեր շահագրգիռ կողմեր, ներառյալ պետական մարմինները, հետազոտական հաստատությունները, մասնավոր ընկերությունները և հանրությունը, կարող են մուտք գործել, կիսվել և փոխանակվել երկրաատարածական տեղեկատվությամբ

Սևանա լճի ավազանի ինտերակտիվ քարտեզ

Թվային առցանց քարտեզ է, որը թույլ է տալիս օգտվողներին ակտիվորեն ուսումնասիրել Սևանա լճի ավազանի վերաբերյալ առկա աշխարհագրական տեղեկատվությունը: Քարտեզն առաջարկում է մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք օգտատերերին հնարավորություն են տալիս ավազանի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալ առկա երկրատարածական շերտերից և պատկերներից